Print

Exp panelen, haat of liefde?

De laatste jaren zien we een stijging bij het toepassen van Exp-panelen in de petrochemie. Tegenwoordig is de vraag naar gebruik van elektronica in de explosiegevaarlijke omgeving steeds groter. Denk hierbij aan beeldschermen, signaalomvormers, process controllers, frequentieregelaars, laadapparatuur etc.

Een eenvoudige oplossing is dan de toevlucht te nemen voor een beschermwijze d.m.v. overdruk (Exp). Deze beschermwijze geeft, naast het voorkomen van het binnendringen van een explosief gasmengsel, tevens de mogelijkheid om een simpele geforceerde koeling aan het geheel toe te voegen. 

Veel gehoorde redenen voor het niet toepassen van overdruk beschermwijze(Exp) zijn:

1. Het kost veel instrumentlucht
2. Lekkage
3. Kennis ontbreekt
4. Foutmeldingen

Hieronder vindt u een uitleg over Exp toepassingen.

1.       De grote hoeveelheid luchtverbruik is alleen van toepassing als het paneel wordt opgestart. Tijdens het opstarten moet, volgens de norm, de inhoud van het paneel minimaal 5x worden gespoeld om er zeker van te zijn dat een eventueel aanwezig explosiegevaarlijk gasmengsel compleet verdrongen is. Kanttekening hierbij is dat testen hebben uitgewezen dat bij het gebruik van CO2 als testgas de volumespoeling, om dit gas te verdringen, vaak uit komt op 7x spoelen van de kastinhoud. Dit om er zeker van te zijn dat al het explosiegevaarlijke mengsel verdrongen is. Bij het gebruik van een additionele luchtkoeling is het luchtverbruik benodigd voor het koelen alleen van toepassing als de koeler ook werkelijk is ingeschakeld. Dit kan doormiddel van een extra thermostaat of met een ge├»ntegreerde thermostaat. E.e.a is afhankelijk van het gekozen type luchtkoeler. Het spreekt vanzelf dat ook de koeler explosieveilig moet zijn.

2.       Lekkage van panelen wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een slecht aangedraaide wartel, een los zittende deursluiting of een beschadigde pakking. Bij automatisch lekverliescompenserende Exp-bewakingssystemen openbaart zich dit door een regelmatig aansturen van de lekcompensatie voorziening. Bijvoorbeeld het aansturen van het magneetventiel, in veel gevallen digitaal gestuurd, welke ook gebruikt wordt tijdens de spoelfase. Als een paneel goed afdicht zal dit aansturen normaliter niet voorkomen. Een andere oplossing is een proportioneelventiel, maar dit heeft als nadeel dat een lekkage niet snel zal worden opgemerkt omdat dit automatisch wordt gecompenseerd. Een stelschroefje in het digitale magneetventiel zorgt normaal gesproken voor voldoende aanvoer van lucht om het paneel op overdruk te houden. Een richtlijn hiervoor is een luchtverbruik van ongeveer 15-20 ltr/min.

3.       Gebrek aan kennis is ook een van de redenen waarom men geen Exp toepassingen wil. Er bestaat groot onbegrip over de verschildruk welke tijdens de spoelfase en tijdens bedrijf in de kast aanwezig is. Een voorbeeld; men leest op het reduceer een ingestelde druk af van 2kg/cm2 (2 bar) en denkt  dat deze druk ook in de kast zelf aanwezig is. Tijdens het spoelen zal er in de kast een gemiddelde overdruk aanwezig zijn van ongeveer 10mbar, terwijl tijdens bedrijf deze waarde schommelt rond de 3mbar. Dit komt omdat de ingeblazen lucht expandeert in de kast en er daardoor een drukverlaging plaats vindt. Daarnaast is een Exp kast natuurlijk ook voorzien van een veiligheidsklep (relief valve) welke er voor zorgt dat de verschildruk tijdens de spoelfase binnen en acceptabele waarde blijft.

4.       Foutmeldingen(drukverlies) zijn meestal te wijten aan een beschadigde afdichting (deurpakking of wartelplaat). Daarnaast komt het vaak voor dat deursluiting (knevels) na verloop van tijd wat makkelijker gaan lopen (lees speling vertonen). Regelmatige controle op dit soort zaken voorkomt veel problemen tijdens het in bedrijf zijn van de installatie.

Bovenstaande punten hoeven geen reden te zijn om niet voor een Exp toepassing te kiezen. Electromach helpt u met het voorkomen van lekkage en foutmeldingen doormiddel van inspecties. Daarnaast verzorgen wij trainingen om u kennis bij te brengen.

Of u nu kiest voor een Exp toepassingen of een andere toepassing, samen met u kijken wij naar de beste oplossing voor uw project! 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.